Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Medyada içerik şikayeti nasıl yapabilirim?

"Facebook.com", "youtube.com" ve "twitter.com" İnternet sitelerinde kullanıcıların şikâyetlerini bildirmelerini sağlamak üzere
https://www.facebook.com/help,
https://support.google.com/youtube ve
https://support.twitter.com/
linkleri kullanılmakta olup, bu linklerde yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikâyete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikâyetin çözümü sağlanabilmektedir.

Bir İnternet sitesinde haklarımı ihlal eden yayınlar yapılıyor. Bunu engellemek için ne yapmalıyım?

İnternet üzerinden yapılan yayınlar kapsamında kişilik haklarının ihlali konusu 5651 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinde düzenlenmiştir Buna göre İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

5651 sayılı Kanun çerçevesinde internet ortamında yapılan hangi tür yayınlara erişim engellenebilir?

a)5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

   1) İntihara yönlendirme (madde 84),
   2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
   4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
   5) Müstehcenlik (madde 226),
   6) Fuhuş (madde 227),
   7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
    suçları.

b) 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan,

c) 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlardır.

d) 5651sayılı Kanunun 9'uncu maddesine göre kişilik hakkının ihlali,

e) 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesine göre özel hayatın gizliliğinin ihlali,

f) 6362 sayılı Kanunun 109'uncu maddesinde yer alan suçlar,

g) 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ürünlerin İnternet ortamında satışının yapılması ve

h) 1262 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde yer alan ürünlerin internet ortamında satışının yapılması hallerinde ilgili mercilerce erişim engelleme kararı verilebilir.

Erişimin engellenmesi kararını kimler verebilir?

Cumhuriyet savcılıkları, ceza mahkemeleri ve Başkanlığımız erişimin engellenmesi kararı verebilir. Ancak Başkanlığımızın bu kararı verilebilmesi için İnternet sitesinin içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında olması gerekir. Yurt içi yayınlarda sadece çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesi gereği hâkim onayına sunmak şartıyla Başkanlık erişimin engellenmesi kararı verebilir. 5651 sayılı Kanunda yapılan 6518 ve 6527 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte 9/A maddesinde saylan özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda da Başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır.

Bir internet sitesinde haklarımı ihlal eden yayın hakkında Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği kararı yerine getirilmezse yaptırımı nedir?

5651 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin onuncu fıkrasında; "Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." hükmü yer almaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet ortamında yapılan bazı yayınlara neden erişim engelleme işlemi tesis etmektedir?

Başkanlığımız 4.5.2007 tarih ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile verilmiş görevi ifa etmektedir. Bu çerçevede anılan Kanunun 8'inci maddesinde sayılan suçların oluşması durumunda ilgili yer veya erişim sağlayıcının yurtdışında olması durumunda başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılabilmekte; müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarı suçlarının oluşması ve yer veya erişim sağlayıcının yurt içinde bulunması durumunda yine Başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılıp İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesi gereği mahkeme onayına sunulmaktadır. 5651 sayılı Kanunda yapılan 6518 ve 6527 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte 9/A maddesinin sekizinci fıkrası gereği özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır. Ayrıca, Başkanlığımız 5651 sayılı Kanunun 8'inci maddesine münhasır olmak üzere mahkemeler tarafından verilen erişim engelleme kararlarının yerine getirilmesini temin etmektedir.

Erişimin engellenmesi yöntemleri nelerdir?

Başkanlığımız, erişim engelleme yöntemi olarak URL'den erişim engelleme, alan adından erişim engelleme, veya IP adresinden erişim engelleme yöntemlerini kullanmaktadır